Sportovní fyziotrénink

Sportovní fyziotrénink je vhodný pro ty, kteří mají vůli začít cvičit nebo pro sportovně aktivní jedince, kteří chtějí odborný dozor nad svou pohybovou činností. Naučíme se vnímat tělesné struktury, chápat složitost pohybového aparátu a pracovat na zvyšování kvalitu pohybu. Účinnost tréninků je ale závislá na pravidelnosti a dlouhodobém režimu. Bez vlastní motivace se zlepšovat, trénink nemůže být účinný. 

Co trénink přináší

  • Zvýšení fyzické kondice a rozsahu pohybů
  • Zlepšení koordinace a stability
  • Posílení motorických schopností
  • Nápravu chybných pohybových stereotypů

Co vás na tréninku čeká

  • Rozhovor a odebrání anamnézy

V rámci prvního sezení probereme podobně jako u individuální fyzioterapie Váš zdravotní stav a pohybové obtíže. Navíc si vyjasníme, co od tréninků očekáváte (podporu v začátcích cvičení, zvýšení kondice, posílení těla, náprava chybných cviků, apod.) a podle zvoleného cíle společně v průběhu lekce sestavíme individuální cvičební plán.

  • Kontrola svalových dysbalancí a náprava vadných pohybových stereotypů
Během úvodních cviků zkontrolujeme Váš pohybový aparát a jeho funkce a pomocí fyzioterapeutických metod se pokusíme opravit zjištěné chyby či posunout pohybové limity.


  • Cvičení s vlastním tělem i s nástroji
V tréninku se dále zaměříme na cviky dle vývojové řady člověka. Začneme u pozic jednodušších a s rostoucí kondicí přistoupíme ke složitějším, jejichž fyzická náročnost sama o sobě tělo zpevňuje a tvaruje. Na pomoc si k tomu vezmeme i cvičební nástroje jako například odporové gumy, kettlebelly, steppery a podobně. 


  • Doporučení

Na závěr Vám doporučím cviky a další aktivity, které vám pomohou s plněním vytyčených cílů. Bez vlastního proaktivního přístupu se totiž posouvat nelze. 

Volné termíny a objednání na terapie ZDE: