Individuální fyzioterapie

Základem úspěšné fyzioterapie je vlastní aktivní přístup a pochopení příčin problémů. Ty mnohdy souvisí s nesprávnými pohybovými návyky, ale také s psychickým rozpoložením každého z nás. Aby fyzio-terapeutické metody mohly fungovat, je proto potřeba věnovat vlastnímu tělu pozornost i v běžném životě. Upřednostňuji proto klienty s aktivním přístupem a se zájmem o dlouhodobou spolupráci. 

Co terapie přináší

  • Společné hledání a postupné odstraňování příčin bolesti
  • Předcházení vzniku pohybových obtíží
  • Nápravu nesprávných pohybových stereotypů
  • Pečlivou poúrazovou nebo předoperační péči

Co vás na terapii čeká 

  • odebrání anamnézy

V rámci každého sezení se vás zeptám na Váš aktuální zdravotní stav, pohybové obtíže a jiné problémy. V případě první terapie se navíc zaměříme i na rodinnou anamnézu, užívané léky, sportovní aktivity a v případě potřeby projdeme také vaši zdravotní dokumentaci. 

  • vyšetření

Následuje vyšetření pohledem, během kterého zkontroluji váš postoj, chůzi a další základní pohyby. Pohmatem pak zjistíme svalové napětí, pohyblivost měkkých tkání a citlivost.

  • výběr vhodné terapie a cvičení 
Pomocí správné skladby cviků, pohybů a dalších fyzioterapeutických technik se pokusíme odstranit příčiny bolesti, nejčastěji tedy uvolnit svalové napětí, kloubní blokády či zlepšit integritu kůže. Projdeme jednotlivé cviky a naučíme se jejich bezchybné provedení a to s důrazem na správné dýchání, které je mnohdy zcela klíčové.

  • doporučení

Na závěr Vám doporučím cvičení či jiné aktivity pro všední den, bez nichž terapie nemůže být úspěšná nebo které jsou nezbytné pro prevenci pohybových obtíží. 

Používané fyzioterapeutické techniky

Techniky měkkých tkání

Spirální dynamika


Metoda McKenzie

Viscerální manipulace


 Metoda Ludmily Mojžíšové

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Cvičení s velkým gymnastickým míčem a overbalem

Volné termíny a objednání na terapie ZDE: