Fyzioterapeut Tomáš Císař

Život ani zdraví není nic neměnného. Jde o trvalé hledání rovnováhy. Nároky na dnešního člověka vzrůstají a své tělo, které nezbytně potřebujeme, zanedbáváme. Ke zlepšení je potřeba naučit se ho vnímat a porozumět mu.

Fyzioterapii chápu jako rozšíření diagnostických a terapeutických možností konveční medicíny.

Neustále se ve svém oboru vzdělávám a mohu tak nabídnout ty nejlepší služby.

Snažím se vždy provést důkladnou diagnostiku a vidět klienta a jeho potíže komplexně. Na základě tradičních i moderních přístupů, Vám pomohu s bolestmi pohybového systému i poúrazovými stavy.

Věřím, že budete rádi využívat mé služby a zkušenosti.

Těším se na Vás

Tomáš Císař

Vzdělání

Fyzioterapie Jihlava, Tomáš Císař
Fyzioterapie Jihlava, Tomáš Císař

Fakulta tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze
 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

Certifikáty a kvalifikace

2023

- Mobilizace v kontextu svalových řetězců (P.Bitnar)

-Mulligan koncept - upper quadrant (David Yuval
)

- Mulligan koncept - lower quadrant (David Yuval)

2022

- Fascial manipulation Stecco (Copetti, Prat) 

- Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (P. Bitnar)

- Palpační anatomie (Z.Čech)

- Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (P.Bitnar)

2021

- Mobilizace (Maja Spiritovič)

- Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii      gastroezofageálního reflexu (P. Bitnar)

2020

 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu (B. Rutowicz)

2019

 • Odborná fyzioterapeutická stáž (Monáda - M. Musilová)
 • Břišní diastáza (Groofy - O. Gruberová)
 • Konference sportovní fyzioterapie (REKO 2019)
 • Dolní končetina v klinické praxi (O. Gruberová)
 • Barefoot - Diagnostika a terapie (O.Gruberová)
 • Trup v pohybu (O.Gruberová)

2018

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace A,B,C (Kolář)

2017

 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka - diferenciální diagnostika a návrh terapie (Šifta)
 • Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP (J.Čápová)

2016

 • Spiraldynamik - basic med - trup (L. Kazmarová)
 • Spiraldynamik - basic med - dolní končetina (L.Kazmarová)
 • Spiraldynamik - basic med - horní končetina (L. Kazmarová)
 • Spiraldynamik - basic med - pánev (L.Kazmarová)

2015

 • Mckenzie A, B (E. Nováková)

2014

 • Noha - diagnostika a korekce (P.Vondrašová)
 • Vztah mezi dechovými pohyby a posturou (J.Čumpelík)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (I.Pallová)
 • Dětská noha - workshop podologie a fyzioterapie (P. Vondrašová)
 • SM systém (Smíšek)

2013

 • Komplexní terapie krční páteře (T. Dvořák)
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (B.Fischerová)

2012

 • Manuální lymfodrenáž (E. Hrubá)
 • Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty (Stehlíková)

2007

 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (Bečka)

Reference

Vždy usměvavý, velmi ochotný, a především vyborný fyzioterapeut. Moje problemy s krční páteří mi vyřešil velice rychle. Vážím si na něm, že dokáže naslouchat a z jeho přístupu je cítit, že mu není člověk lhostejný. Plně jej doporučuji.

Aleš

Velká spokojenost, pan Cícař je odborník. Doporučuji jeho služby všem koho bolí záda.

Václav

Vážený pane Císaři.

Přijměte mé velké poděkování. Na první terapii jsem šla s obavami a jistou dávkou nedůvěry. Nyní máme za sebou již několik společných schůzek a objektivně přiznávám, že mým kloubům se daří lépe a lépe. A to především díky Vašemu citlivému a vnímavému přístupu.

Blanka 

Kdo je vlastně fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem je nazýván člověk, který má podle zákona č. 96/2004 Sb. vystudován bakalářský, či magisterský program fyzioterapie na vysoké škole. Po vystudování tříletého bakalářského studia se absolventům nelékařského zdravotnického oboru fyzioterapie přiznává titul Bc. a po pětiletém programu titul Mgr.. Fyzioterapeuté jsou také lidé, kteří absolvovali tříleté studium v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách (pokud ovšem bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004), nebo střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut či rehabilitační pracovník (pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997).

Během vysokoškolského studia musí student prokázat své odborné znalosti např. v anatomii, fyziologii, patofyziologii, kineziologii, dále také z vyšetřovacích metod, fyzikální terapie, ortopedie a traumatologie, neurologie, chirurgie, první pomoci, masáží a z mnoha dalších.... 

Velkou část studia tvoří také praktická část, která začíná tím, že se studenti nejprve teoreticky naučí jednotlivé fyzioterapeutické úkony, poté si je prakticky zkouší navzájem sami na sobě a později využívají tyto dovednosti na stážích v nemocnicích a fyzioterapeutických ambulancích. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná opravdu o náročné studium.

Důležité je také podotknout, že fyzioterapeuti mají povinné a zákonem stanovené celoživotní vzdělávání. To znamená, že si musejí pravidelně zvyšovat kvalifikaci v různých terapeutických metodikách.

Volné termíny a objednání na terapie ZDE: